CO ZYSKUJESZ

Jeszcze do końca roku można przekazać darowizny na rzecz wybranej fundacji. Wsparcie to daje możliwość odliczenia kwoty darowizny od podstawy opodatkowania, a tym samym jej zmniejszenie. To jednak nie wszystkie korzyści, jakie uzyskują nasi darczyńcy. Zadbaliśmy o to, by osoby, które zdecydują się wesprzeć cele statutowe Fundacji Invictus Prawnicy, same miały możliwość darmowego skorzystania z jej usług.

l

OBSŁUGA PRAWNA DLA FIRMY

Pomoc adwokatów i radców prawnych pozwala przedsiębiorcom uniknąć wielu kosztownych błędów, w tym nawiązania niekorzystnych umów. Ułatwia także dochodzenie swoich należności od nieuczciwych kontrahentów, oraz zapewnia profesjonalną reprezentację w sądzie i przed organami administracyjnymi.

Każdy sponsor, który przekaże darowiznę na rzecz Fundacji Invictus Prawnicy, w podziękowaniu otrzyma wsparcie specjalistów z danej dziedziny, dzięki czemu będzie mógł efektywnie i bez obaw rozwijać swoją działalność.

OBSŁUGA KSIĘGOWA DLA FIRMY

Prawidłowe prowadzenie księgowości wymaga przestrzegania wielu formalności i stałego nadążania za zmieniającym się prawem, co pochłania wiele czasu i energii.

Nasi darczyńcy mogą jednak liczyć na darmowe, profesjonalne wsparcie w prowadzeniu księgowości, co pozwoli im uniknąć nieprawidłowości w rozliczeniach, uzyskać pomoc w podejmowaniu korzystniejszych finansowo decyzji i otrzymać dostęp do pełnej, aktualnej wiedzy księgowej.

SATYSFAKCJA Z POMOCY POTRZEBUJĄCYM

Wsparcie darowizną Fundacji Invictus Prawnicy to nie tylko szereg wymiernych, materialnych korzyści – to także poczucie, że działanie darczyńcy przekłada się na inicjatywy pożyteczne społecznie.
Akcje edukacyjne, monitoring instytucji publicznych czy działania na rzecz reform prawa, w przyszłości mogą zaowocować znacznie atrakcyjniejszymi warunkami do prowadzenia biznesu w Polsce, a oferta pomocy prawnej, skierowana do każdej potrzebującej osoby, przynosi poczucie, że razem tworzymy przyjazne, bezpieczne i sprawiedliwe społeczeństwo.

TYTUŁ SPONSORA FUNDACJI

Każdy osoba fizyczna, który dokona na rzecz Fundacji Invictus Prawnicy wpłaty o wysokości 10.000 złotych, oraz każda prawna, która przekaże na rzecz Fundacji kwotę 50.000 złotych, może otrzymać tytuł Sponsora Fundacji.

Poza wpływem na prestiż i reputację, tytuł ten gwarantuje umieszczanie informacji o Sponsorze na stronie Fundacji, oraz w wydawanych przez nią publikacjach. Możliwe jest także używanie tytułu w kontaktach z mediami.

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z INNYMI SPONSORAMI

Fundację Invictus Prawnicy wspierają przedsiębiorców z różnych dziedzin i branż, dzięki czemu istnieje szansa na nawiązanie współpracy biznesowej pomiędzy jej sponsorami.

To doskonała okazja do rozwinięcia sieci kontaktów biznesowych i zdobycia nowych kontrahentów, zainteresowanych produktami lub usługami pozostałych sponsorów.

Zaangażowanie przedsiębiorcy w działania zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu pomaga także wzbudzić zaufanie, zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych. W znaczący sposób wpływa to na atmosferę w firmie. Pracownicy, którzy integrują się we wspólnym, użytecznym projekcie łatwiej utożsamiają się z firmą, jej wartościami i odczuwają większą satysfakcję z pracy.