Dla kogo pomoc prawna?

Z uwagi na program skarbu państwa i obiecaną pomoc prawną dla firm wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom podopiecznych i oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Od 1 stycznia 2016 wchodzi w życie wyczekiwana ustawa, dzięki której darmową pomocą prawną objęci zostaną beneficjenci pomocy społecznej, posiadacze karty Dużej Rodziny, młodzież do 26 roku życia i seniorzy po 65 roku życia, a także kombatanci, weterani i ofiary klęsk żywiołowych.

Oznacza to, że nadal bardzo duża grupa Polaków będzie pozbawiona dostępu do bezpłatnej pomocy z zakresu prawa. Ponadto ustawa nie przewiduje udzielania porad na temat większości kwestii dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa handlowego, dewizowego i celnego.

Wiadomość ta była jednym z impulsów, które tylko potwierdziły zasadność powołania do życia naszej Fundacji. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielu osób pominiętych przez ustawę i zaoferować pomoc prawną DLA KAŻDEGO, dotyczącą KAŻDEJ SPRAWY i na KAŻDYM ETAPIE postępowania.

Kierujemy swoje działania do wszystkich osób zainteresowanych, nie wykluczając żadnej grupy społecznej. Oferujemy poradnictwo nie tylko osobom fizycznym, ale i prawnym. Uważamy, że w naszym kraju brakuje wsparcia zwłaszcza dla osób przedsiębiorczych, rozwijających własną działalność i wpływających korzystnie na rozwój gospodarki, dlatego przygotowaliśmy dla nich szczególne formy  pomocy.

  • firmy
  • osoby fizyczne
  • dla wybranych kompleksowa obsługa 100%

Jesteśmy pełni wiary, że wspólnie z darczyńcami i osobami pomagającymi nam w wypełnianiu założeń Fundacji, przyniesiemy polskiemu społeczeństwu wiele korzyści.