WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA

Fundacja Invictus Prawnicy  realizuje swoje założenia statutowe wyłącznie dzięki środkom otrzymanym od sponsorów i instytucji zewnętrznych. Pomoc przekazać można nie tylko w postaci finansowej, ale i materialnej czy wyrażonej przez usługi. Każda z nich ma ogromne znaczenie i przyczynia się do sukcesu naszej wspólnej misji. Dodatkowo, ich wartość można odliczyć od podstawy opodatkowania, co dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

10% CIT

Osoby prawne, które wspierają Fundację, mogą uzyskać ulgę podatkową zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę dokonanej darowizny, w wysokości maksymalnie 10% dochodu. Wydatki na darowizny wystarczy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek Fundacji.

6% PIT

Prywatni darczyńcy również mają prawo do odliczenia wydatków w postaci darowizn na rzecz Fundacji, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenia dokonuje się w rocznej deklaracji PIT, maksymalnie do wysokości 6 % dochodu osiągniętego w stosunku rocznym. Szczegóły dotyczące darowizn umieszcza się w załączniku PIT-O, gdzie podawana jest ich kwota wraz z kwotą odliczenia, oraz nazwa i adres Fundacji. Należy pamiętać, by dowód wpłaty zawierał wskazanie celu darowizny.

USŁUGA LUB POMOC RZECZOWA

W ramach wsparcia dla Fundacji firma lub osoba prywatna mogą zaoferować także swoje usługi, np.  promocyjne, szkoleniowe, organizacyjne lub określoną pomoc rzeczową. W przypadku darowizny innej niż pieniężna, jej przekazanie potwierdzane jest dokumentem wystawianym przez Fundację. Dokument określa wartość i rodzaj darowizny, a także wymienia obdarowanego i darczyńcę. Stanowi on podstawę do odliczenia wartości darowizny od podatku dochodowego.