FUNDACJA INVICTUS

Pomoc prawna

Naszym celem jest niesienie prawnego wsparcia wszystkim potrzebującym.

MISJA

Powołaniu Fundacji Invictus Prawnicy przyświecała misja ochrony praw obywatelskich, przez zwiększanie dostępności pomocy prawnej i edukację społeczeństwa w tym zakresie. Invictus to po łacinie „niezwyciężony” i tacy właśnie zamierzamy być wobec problemów związanych z prawem, jakie w codziennym życiu spotykają naszych podopiecznych.

Cele

Naszym celem jest niesienie prawnego wsparcia wszystkim potrzebującym, dzięki stworzeniu sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób, które nie znają prawa, ale w odróżnieniu od instytucji państwowych, nie odmawiamy pomocy także przedsiębiorcom, którzy do tej pory zdani byli wyłącznie na pomoc płatną.

Drugim, ważnym celem naszej Fundacji, jest zmiana społecznego postrzegania zawodu prawnika. Propagujemy etyczne zasady wykonywania tej profesji oraz osobiste zaangażowanie jej przedstawicieli w rozwiązywanie ludzkich problemów. Chcemy odciążyć sądownictwo, promując pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów prawnych – między innymi tańszą i szybszą niż procesy sądowe mediację. Stawiamy sobie za cel również stałe monitorowanie przestrzegania prawa przez organy i instytucje publiczne w Polsce.

Władze fundacji

   Fundację Invictus Prawnicy powołała do życia Grupa Invictus – zespół wykwalifikowanych specjalistów z każdej dziedziny prawa, posiadających bogate, praktyczne doświadczenie zawodowe, zarządzają nią Grzegorza Łazarskiego (prezes zarządu) aktywni działacz w akcjach społecznych i charytatywnych, we współpracy z Grupą Invictus, zespołem wykwalifikowanych specjalistów z każdej dziedziny prawa, tworzą idealnego partnera w biznesie i otwierają wiele kontaktów z nowymi kontrahentami.

Wszystkich nas łączy głębokie przekonanie, że każdy w Polsce jest równy wobec prawa i ma takie same szanse w walce o swoje interesy – jeśli tylko zostanie odpowiednio pokierowany.

Współtworząc Fundację Invictus Prawnicy zwiększamy prawdopodobieństwo, że osoby potrzebujące prawnej pomocy nie będą zdane wyłącznie na siebie i uzyskają profesjonalne wsparcie.